Dla biznesu

spółki, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

  • Pełna księgowość
  1. / 600 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 30 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
  2. b/ 900 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 50 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
  3. c/1200 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 100 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
  4. d/1700 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 150 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
  5. e/2200 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 200 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;

Wzór umowy na prowadzenie pełnej księgowości – dla spółki z o.o. do pobrania TUTAJ.

  • PKPiR ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
  1. 149,00 zł netto plus należny podatek VAT w przypadku przekazania do zaksięgowania do 15 dokumentów księgowych,
  2. 199 zł netto plus należny podatek VAT w przypadku przekazania do zaksięgowania do 30 dokumentów księgowych.

Wzór umowy na prowadzenie księgowości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do pobrania TUTAJ.