Dla NGO

fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego

a/ 400 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 30 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
b/ 700 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 50 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
c/1000 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 100 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
d/1500 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 150 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
e/2000 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 200 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;

Wzór umowy na prowadzenie księgowości NGO do pobrania TUTAJ