Dla NGO

fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego

a/ 600 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 30 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
b/ 900 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 50 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
c/1500 zł netto plus należny podatek VAT, w przypadku przekazania do zaksięgowania do 100 dokumentów księgowych, z tym że za 1 dokument księgowy uważa się też 1 stronę wyciągu bankowego (do 10 pozycji) lub raportu kasowego;
KADRY: 50 zł za jedna osobę na liście płac, 40 zł za jeden rachunek do umowy cywilnoprawnej ( dzieło, zlecenia) – pełna obsługa kadrowo – księgowa zgodnie z umową.

Cennik podany wyżej ma charakter wyłącznie orientacyjny. W każdym przypadku ceny ustalane są indywidualnie.

Wzór umowy na prowadzenie księgowości NGO do pobrania TUTAJ