Szkolenia

Od 2007 roku prowadzę szkolenia o tematyce podatkowej i księgowej.

Współpracuję z następującymi firmami szkoleniowymi:

frrpodatki-biz