Aktualności

Wyrok TSUE: Zasada dająca trzy miesiące na „neutralne” rozliczanie VAT na transakcjach WNT niezgodna z Dyrektywą VAT W rozstrzygnięciu, które zapadło 18 marca 2021 r. w sprawie C‑895/19, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zakwestionował obowiązujące w Polsce od 2017 r. przepisy o tzw. „szyku rozstawnym” w VAT należnym i naliczonym. Trybunał uznał, iż niezgodne z […]dobre wiadomości dla spółek komandytowych

Zyski spółki komandytowej podlegają zwolnieniu z CIT, jeśli udziałowcem jest inna osoba prawna. Opublikowana w dniu 18 stycznia 2021 r. odpowiedź Ministerstwa Finansów (sygn. DD5.054.3.2021) rozwiewa wątpliwości w tym zakresie, przychylając się do korzystnego dla spółek komandytowych stanowiska. Wyjaśniono w niej, że uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody jej wspólników, w tym komandytariuszy, […]IP BOX – nie można zastosować ulgi IP Box do wydatków poniesionych na rzecz samozatrudnionych pracowników

Z najnowszego stanowiska organów podatkowych wynika, iż nie można zastosować ulgi IP Box do wydatków poniesionych na rzecz samozatrudnionych pracowników. Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, a także na sprzęt komputerowy dla niej, nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów o IP Box.(zob. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.10.2020 […]#polskafundacjarodzinna czy to możliwe?

tak ,to możliwe ! Już niedługo pełną parą ruszą prace legislacyjne nad przepisami o polskich fundacjach rodzinnych. Początkiem października Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) zapowiedziało, że 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe regulacje o polskiej fundacji rodzinnej. W przyszłym roku zakończone mają zostać uzgodnienia międzyresortowe, po czym projekt przejdzie przez […]INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTERSTWA FINANSÓW W SPRAWIE 50% KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Po niemal dwóch latach od ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji społecznych w sprawie projektu interpretacji ogólnej dot. stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez osoby uzyskujące honoraria autorskie,18 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została interpretacja ogólnanr DD3.8201.1.2018 w tym przedmiocie. Poniżej przedstawiam jej kluczowe aspekty. Podatek dochodowy od osób fizycznych Wydana interpretacja ogólna jest […]Zasiadanie w zarządzie własnej spółki bez wynagrodzenia nie musi stanowić dla niej przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Zasiadanie w zarządzie własnej spółki bez wynagrodzenia nie musi stanowić dla niej przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można między innymi obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, […]IP Box i ewidencja – wystarczy raz do roku

[IP Box] Nie trzeba prowadzić na bieżąco ewidencji IP. Można sporządzić jedną zbiorczą ewidencję na potrzeby złożenia zeznania rocznego – WSA w Gorzowie Wielkopolskim #hotnewsrewolucja w uldze B+R – nowa interpretacja KIS z 7 lipca 2020

Ulepszenie (przebudowa) istniejącej linii produkcyjnej mające na celu: 1) redukcję kosztów wytworzenia, 2) poprawę ergonomii pracy, 3) redukcję wad wyrobu gotowego, 4) eliminację sztuk wadliwych może stanowić działalność B+R uprawniającą do skorzystania z ulgi B+R – interpretacja indywidualna DKIS z 7 lipca 2020 roku, link TUTAJopłaty licencyjne od uprzednio zbytych praw ochronnych do znaków towarowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu -wyrok NSA

kolejny sukces! NSA kolejny raz potwierdza: art. 15 ust. 1 PDOP nie jest klauzulą obejścia prawa (II FSK 2900/19). W sprawie tej potwierdzono, iż opłaty licencyjne od uprzednio zbytych praw ochronnych do znaków towarowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. To kolejne orzeczenie NSA w tej kwestii (po wyroku z 4 marca 2020, sygn. II FSK […](KKS] Organy podatkowe nie mogą zupełnie swobodnie wszczynać postępowań karnych jedynie w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych

To chyba jedna z najlepszych wiadomości podatkowych tego roku. Praktyki fiskusa w tym zakresie nie mogą być dalej kontynuowane. wyrok pod sygnaturą FSK 128/20 i I FSK 42/20.Instytucje publiczne:

image/svg+xml
Krajowa izba doraców podatkowych
Krus
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Szkoła Główna Handlowa
Wojskowy Instytut Medyczny

Sektor biznesowy:

Colorex Grupa
Grupa Inco
Heidelberg Polska
iFirma
tuv

Organizacje pozarządowe:

Zabytkowa Kopalnia Srebra
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Zabytkowa Kopalnia Srebra
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Fundacja TVN - nie jesteś sam