#polskafundacjarodzinna czy to możliwe?

#polskafundacjarodzinna czy to możliwe?


tak ,to możliwe !

Już niedługo pełną parą ruszą prace legislacyjne nad przepisami o polskich fundacjach rodzinnych. Początkiem października Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) zapowiedziało, że 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe regulacje o polskiej fundacji rodzinnej. W przyszłym roku zakończone mają zostać uzgodnienia międzyresortowe, po czym projekt przejdzie przez konsultacje społeczne i trafi do Sejmu. W założeniu nowe przepisy mają być optymalnym wsparciem dla sukcesji w firmach rodzinnych.


Co zatem proponuje MF? Wnoszenie majątku do fundacji miałoby być neutralne podatkowo — czyli nie powstałby przychód u wnoszącego i samej fundacji. Jej dochód byłby zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) — w każdym razie na pewno ten uzyskany z otrzymanych dywidend oraz zbycia akcji i udziałów. Dochód beneficjentów, otrzymany od fundacji, opodatkowany byłby jedynie w tej części, w jakiej przekraczałby wartość aktywów wniesionych przez fundatora (fundatorów).


Niektóre kraje europejskie mają już wieloletnią praktykę funkcjonowania fundacji prywatnych (Malta, Lichtenstein)

Prywatna fundacja rodzinna jest odpowiednikiem trustu, który jako koncept jest charakterystyczny dla krajów anglosaskich (opartych o system prawa zwyczajowego, tj. common law).

Fundacja może być opisana jako autonomiczna i odrębna jednostka prawna, posiadająca własny kapitał na określone cele. Od momentu nabycia osobowości prawnej przez fundację, jej kapitał jest oddzielony od aktywów założyciela. Jedynym celem istnienia fundacji jest realizacja planów i zamiarów założyciela, o czym mowa w akcie fundacji oraz statucie fundacji.

W przeciwieństwie do osoby prawnej, Fundacja nie posiada członków, udziałowców lub akcjonariuszy. Jednakże, prawo Fundacji uznaje beneficjentów, dla których korzyści fundacja realizuje swoje cele. Założyciel fundacji może również być jej beneficjentem.

Celem określenia zasad zarządzania majątkiem spisywany jest statut fundacji. Powoływany jest także organ zarządzający, jakim jest zarząd/rada fundacji. W niektórych jurysdykcjach dopuszczalne jest funkcjonowanie organu nadzorczego (tzw. rady protektorów), którzy mają możliwość blokowania działań organu zarządzającego, jeśli uznają np., że podejmowane działania nie służą fundacji i jej beneficjentom.

Tagi:

#PIT #tarcza VAT

Instytucje publiczne:

image/svg+xml
Krajowa izba doraców podatkowych
Krus
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Szkoła Główna Handlowa
Wojskowy Instytut Medyczny

Sektor biznesowy:

Colorex Grupa
Grupa Inco
Heidelberg Polska
iFirma
tuv

Organizacje pozarządowe:

Zabytkowa Kopalnia Srebra
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Zabytkowa Kopalnia Srebra
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Fundacja TVN - nie jesteś sam