WIS wiążące informacje stawkowe w podatku VAT  • stosujesz obniżone stawki VAT dla towarów/ usług? skorzystaj z nowej instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej !  • » Co zyskujesz?

  • » Dla Kogo?

  • » Dlaczego Doradca Podatkowy Anna Stolorz?

  • » Jak Działam?

ochronę podatkową - WIS będzie instrumentem o bardzo dużym walorze ochronnym – będzie ona wiążąca dla organów podatkowych względem podmiotu, dla którego zostanie wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy. Oznacza to, że organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, o ile oczywiście sprzedawany towar albo usługa będą tożsame z towarem albo usługą, objętą WIS (pod względem cech i właściwości). W przypadku zmiany lub uchylenia WIS podatnik, dla którego została ona wydana, będzie mógł zastosować się do wydanej dla niego WIS przez okres do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana/uchylenie WIS (miesiąca lub kwartału).
dla wszystkich , którzy stosują obniżone stawki podatku VAT dla sprzedawanych towarów/ usług
Ponieważ posiadam ogromne doświadczenie w tym zakresie, mam analityczny umysł i dzięki wieloletniemu doświadczeniu - bardzo dobre wyczucie kwestii podatkowych. Dodatkowym argumentem jest fakt, iż mam wiedzę i praktyczne umiejętności nie tylko w zakresie prawnym, ale tez rachunkowym, znam systemy księgowe, potrafię się w nich sprawnie poruszać co daje holistyczne, całościowe podejście w temacie.
Moim wyróżnikiem jest indywidualne podejście do Klienta, oraz bardzo analityczna a zarówno holistyczne podejście do problemów podatkowych. Zapraszam do skorzystania z porady telefonicznej, video - rozmowy ( What's Up, Skype) lub do umówienia spotkania w mojej kancelarii lub w siedzibie Państwa firmy. Kalendarz dostępnych terminów wraz z cennikiem tutaj : XXX


Instytucje publiczne:

image/svg+xml
Krajowa izba doraców podatkowych
Krus
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Szkoła Główna Handlowa
Wojskowy Instytut Medyczny

Sektor biznesowy:

Colorex Grupa
Grupa Inco
Heidelberg Polska
iFirma
tuv

Organizacje pozarządowe:

Zabytkowa Kopalnia Srebra
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Zabytkowa Kopalnia Srebra
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Fundacja TVN - nie jesteś sam