#tarcza4.0 uchwalona

#tarcza4.0 uchwalona

 czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 382, po pierwszym czytaniu druk nr 390), zwany tarczą antykryzysową 4

rozwiązania zostały przyjęte przez Sejm ; w skrócie przyjęcie tych przepisów oznacza ( wybrane zagadnienia)


świadczenie postojowe – osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym.Aby wnioskować, przejdź tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468


wsparcie z FGŚP także dla tych firm, które pomimo spadku obrotów, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem czy obniżeniem wynagrodzenia o 40% –


Tarcza 4.0. – co zmienia w kwestii przestoju lub obniżenia etatu.

Tzw. przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru etatu – do tej pory był warunkiem otrzymania dofinansowania z FGŚP. Jednocześnie 15g pozwalał na takie rozwiązania jedynie w okresie dofinansowania. Dodatkowo jeżeli pracownicy objęci dofinansowaniem byliby zwolnieni ze strony firmy przez okres dofinansowania – wówczas następowała konieczność zwrotu uzyskanych na tych pracowników środków.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość osobnego 6-miesięcznego przestoju ekonomicznego lub obniżenia etatu BEZ DOFINANSOWANIA. Jeżeli w tym okresie wystąpimy o dofinansowanie – to w tym zakresie wracamy do 15g, i tutaj , jak wielokrotnie już opisywano korzystamy z scieżki dofinansowania.

Podsumowując – nowe przepisy dają możliwość dodatkowego (+ max 6 miesięcy) obniżenia wymiaru etatów lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego bez konieczności indywidualnych porozumień.


dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 – przedłużony po raz kolejny, tym razem do 28 czerwca 2020


Fundacje i stowarzyszenia będą mogły starać się o pożyczki w powiatowych urzędach pracy. Ustawa wprowadza też ważną zmianę dla członków ich zarządów, których kadencja upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, lub w ciągu 30 dni po ich odwołaniu. Zostaje ona przedłużona maksymalnie o 60 dni licząc od odwołania stanów.


kwestie pracownicze, utrzymanie miejsc pracy – polecam dobre zestawienie tutaj ( zmiany dobre dla pracodawcy, niekoniecznie dla pracowników) https://www.prawo.pl/kadry/jakie-wsparcie-oferuje-tarcza-4-dla-utrzymania-miejsc-pracy,500844.htm


a dla tych, którym już nic nie pomoże, gdyż muszą ogłosić upadłość – tarcza 4.0 przewiduje uproszczony tryb – o tym polecam tutaj: https://www.dzp.pl/publikacje/1097-tarcza-antykryzysowa-40-czy-nowa-restrukturyzacja-bedzie-bezpieczna-dla-zarzadow


#TP, ceny transferowe – przedłużenie terminów w zakresie cen transferowych. Dla większości podatników termin na przygotowanie dokumentacji lokalnej, złożenie oświadczenia TP oraz informacji TPR ma upłynąć nie z końcem września, a z końcem grudnia br.

Hotline

zachęcam do kontaktu telefonicznego lub umówienia spotkania

Tagi:

#PIT #tarcza VAT

Instytucje publiczne:

image/svg+xml
Krajowa izba doraców podatkowych
Krus
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Szkoła Główna Handlowa
Wojskowy Instytut Medyczny

Sektor biznesowy:

Colorex Grupa
Grupa Inco
Heidelberg Polska
iFirma
tuv

Organizacje pozarządowe:

Zabytkowa Kopalnia Srebra
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Zabytkowa Kopalnia Srebra
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Fundacja TVN - nie jesteś sam